Motref.

Motreferanse ved matching av betalingsbilag mot åpne kunde-/leverdørposter.

Feltet Referanse på åpne kunde-/leverandørposter vil bli matchet mot feltet Motref. på betalingsbilag, hvis 4 - Oppgitte referanser er valgt under feltet Matchingsmet. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Normalt er bilaget fylt ut med kunde- eller leverandørnummer i feltet Kredit konto eller Debet konto. Hvis en verdi deretter angis i feltet Motref., som matcher feltet Referanse på en åpen post for det angitte kunde-/leverandørnr., vil feltene Restbeløp og Restbeløp i valuta fra den åpne posten bli kopiert til feltene Beløp og Beløp i valuta på bilaget. Dersom Bilagsdato på bilaget er innenfor den åpne postens Kontant forf.dato, vil det i stedet være feltene Restkontantbeløp og Restkontantbeløp i valuta som oppdaterer feltene Beløp og Beløp i valuta.

Oppslag kan gjøres for å få en oversikt over åpne poster. Ved å trykke <Ctrl>+<Enter> vil feltene Restbeløp i valuta og Restbeløp i valuta fra den markert åpne posten bli kopiert til bilagslinjen. (Eller feltene Restkontantbeløp og Restkontantbeløp i valuta hvis Bilagsdato er innenfor Kontant forf.dato). Feltet Referanse blir kopiert til feltet Motref. på bilagslinjen.

Hvis den åpne posten i oppslaget er markert og <Ctrl>+<Enter> trykkes vil bare beløpene kopieres til bilagslinjen, mens motreferansen vil vises som en ny rad i tabellen Motreferanse i stedet for i feltet Motref.

Hvis mer enn én åpen post er markert i oppslaget og <Ctrl>+<Enter> trykkes, vil summen av de åpne postene bli kopiert til beløpsfeltene og alle de åpne postenes Motreferanse vil vises som ny rader i tabellen Motreferanse.

Dersom det benyttes en bilagsart hvor verdien Kopier bilagsnr. til ordrelinje er satt under Bilagsart beh., vil alle åpne poster for kunden/leverandøren registrert på bilagslinjen bli kopiert til tabellen Motreferanse. I tabellen Motreferanse kan feltet Betaling reg. krysses av så blir beløpet oppdatert på bilagslinjen. En delbetaling kan også bli angitt i feltet Delbetaling eller Delbetaling i valuta i tabellen Motreferanse, som da vil være den delen av posten som blir betalt og matchet. Ved lagring forsvinner de postene som ikke har kryss i feltet Betaling reg. fra tabellen Motreferanse.

Hvis kunde-/leverandørnummer ikke er angitt i Debet konto eller Kredit konto på bilaget, og en verdi angis i feltet Motref., et søk etter en åpen post med matchende referanse vil bli utført. Tabellen Åpen kundepost vil bli søkt igjennom før tabellen Åpen leverandørpost. Dersom en match blir funnet vil beløpet bli kopiert fra den åpne posten, og kunde-/leverandørnr. vil bli lagt inn som Debet konto eller Kredit konto.

Merk: Siden disse postene bare er temporære i tabellen Motreferanse inntil du har lagret, så er det begrensninger i utfylling av inkluderte felter fra underliggende tabeller. Ved søk eller oppfriskning blir disse feltene blanket. Det er heller ikke mulig å søke i disse radene før du har lagret.
Merk: Det er ikke tillatt å velge flere rader i tabellen Åpen kundepost for matching av en inngående betaling, hvis noen av radene er overført til Visma AutoCollect for oppfølging (dvs. at posten har en verdi i feltet Innfordrings-ID). En advarsel vil i dette tilfellet bli gitt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AgRef Navnet på databasefeltet.
Nummer 1009  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.