Kredit oms.kl. bet.avvik

Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.

På bilag med hovedboksposteringer for salg og kjøp som er generert ut fra ordrer, blir omsetningsklasse satt ut fra feltene Trans.type, Område og Tjeneste-type.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Avgiftspliktig salg
Benyttes ved salg av avgiftspliktige produkter, dvs. når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 0 - Avg.pl. innenl. iht. avg.- og bokf.oppl./avg.k.
2 - Avgiftsfritt salg innenlands
Benyttes ved salg av avgiftsfrie produkter, dvs. når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 1 - Ikke avgiftspliktig innenlands
10 - Overføring av varer til EU-land
Benyttes når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 4 - Datterselskap i annet EU-land
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
5 - Salg av varer til EU-land
Benyttes når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 2 - Innenfor annet EU-land
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
3 - Avgiftsfritt salg til utlandet
Benyttes når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 3 - Utenfor EU/Utenlands
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
9 - Salg av tjenester til utlandet
Benyttes når:
 • Trans.type er 1 - Salg eller 2 - Utleie
 • Område er 2 - Innenfor annet EU-land, 3 - Utenfor EU/Utenlands eller 4 - Datterselskap i annet EU-land
 • Tjeneste-type er 1 - Tjenester
13 - Ikke oppgavepliktig salg
16 - Salg utenfor avgiftsområde
18 - Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt
20 - Agentsalg til 3. part
22 - Salg av tjenester til EU-land
26 - Leieinntekter (frivillig registrering)
27 - OSS unionsordning tjenester
28 - OSS unionsordning varer
29 - OSS importordning
4 - Avgiftspliktig kjøp
Benyttes ved kjøp av avgiftspliktige produkter, dvs. når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 0 - Avg.pl. innenl. iht. avg.- og bokf.oppl./avg.k.
7 - Avgiftsfritt kjøp innenlands
Benyttes ved kjøp av avgiftsfrie produkter, dvs. når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 1 - Ikke avgiftspliktig innenlands
15 - Kjøp innenlands med tilbakeføring av mva
11 - Overføring av varer mellom andre EU-land
Benyttes når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 5 - Overførsel mellom andre EU-land
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
6 - Kjøp av varer fra EU-land
Benyttes når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 2 - Innenfor annet EU-land
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
8 - Kjøp av varer utenlands
Benyttes når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 3 - Utenfor EU/Utenlands
 • Tjeneste-type ikke er 1 - Tjenester
12 - Kjøp av tjenester fra utlandet
Benyttes når:
 • Trans.type er 6 - Innkjøp
 • Område er 2 - Innenfor annet EU-land eller 5 - Overførsel mellom andre EU-land
 • Tjeneste-type er 1 - Tjenester
14 - Ikke oppgavepliktig kjøp
17 - Kjøp utenfor avgiftsområde
19 - Reversert MVA på kjøp
21 - Kjøp av tjenester fra EU-land
23 - Kjøp av tjenester innland
24 - MVA pliktig forbruk av varer
25 - Innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Omsetn.klasse Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CrTrnClP Navnet på databasefeltet.
Nummer 11078  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.