Kredit avg.k.

Feltet Kredit avg.k. styrer om Visma Business skal beregne inn- eller utgående merverdiavgift for bilaget.

Avgiftsberegningen skjer automatisk idet du oppdaterer bilagene. Du registrerer bruttobeløpene på bilagene. Visma Business trekker fra eventuell merverdiavgift, og posterer denne på de angitte avgiftskontoer. Du kan sette feltet Kredit avg.k. til 0 og postere avgiftene manuelt direkte på avgiftskontoene, hvis det er ønskelig. Dette anbefales imidlertid ikke, siden du da ikke kan benytte det standard rapportformularet for mva-melding som følger med systemet.

Registrerer du bilag på en hovedbokskonto eller driftsmiddelkonto der avgiftskode er angitt, vil denne avgiftskoden bli foreslått. Markøren vil automatisk hoppe videre til neste felt. Du kan gå tilbake til feltet Kredit avg.k. og endre koden, selv om markøren ikke stopper i feltet.

Registrerer du et kunde- eller leverandørnummer, vil kundens/leverandørens avgiftskode blir foreslått. Dette gjelder hvis du har krysset av for valget Foreslå avgiftskode i henholdsvis feltet Kundepref. / Lev.pref. i tabellen Aktør.

Unntak 1 Har du krysset av i feltet Oppgi avg.kode i tabellen Hovedbokskonto for den kontoen du fører bilaget på, stopper markøren alltid i feltet Kredit avg.k.

Unntak 2 Har du krysset av i feltet Ignorer avg.k. i tabellen Bilagsart for den bilagsarten du fører bilaget på, blir ikke feltet Kredit avg.k. foreslått, selv om den er oppgitt på kontoen.

Dersom omsetningsklassen mangler på hovedbokskontoen, hentes denne fra tabellen Avgiftskode.

Merk: Du må sørge for at avgiftskoden er i samsvar med den omsetningsklassen hovedbokskontoene er definert med. Ellers kan du få en differanse på mva-meldingen.

En hovedbokskonto som er avgiftspliktig (definert med Omsetn.klasse = 1 - Avgiftspliktig salg eller 4 - Avgiftspliktig kjøp), må ha en avgiftskode som beregner henholdsvis utgående eller inngående merverdiavgift. Omsetningsklassen styrer hvilke kontoer som skal akkumuleres i sum oppgavepliktig kjøp og salg på mva-meldingen. Disse tallene vil ikke stemme overens med automatposterte avgifter, hvis du har ført bilag med en avgiftskode som ikke samsvarer med omsetningsklassen.

Hvis du sletter verdien i feltet Kredit avg.k., fjernes MVA-beløpet på bilagslinjen. Dette gjelder ikke hvis du har overstyrt MVA-beløpet.
Merk: Ved import av bunter så bør dette feltet alltid fylles ut for hovedbokskontoer sammen med feltet Kredit oms.kl., om ikke kontoplan er satt opp med oms.klasse ellers vil mva-meldingen kunne bli feil.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Avg.kode Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CrTxCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 995  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftskode CreditTaxCode
  • Kredit avg.k.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.