Kredit aut.st.

Har du ført bilag på en hovedbokskonto som det er definert automatposter på, vil du kunne hente fram et statusfelt for automatposteringen.

Merk: Hvis du har valgt 1 - Ekspanderes på bilagslinjer under feltet Aut.post. behandl. i tabellen Hovedbokskonto på en konto, kan du i dette feltet slå av automatikken, ved å slette statusen før du legger inn beløp.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Uekspandert automatposthode
Det er definert en automatpost på hovedbokskontoen, men den er ikke ekspandert. Du kan ekspandere den med behandlingsvalget Ekspander automatposter i tabellen Bilag.
2 - Ekspandert automatposthode
Bilagslinjen er ekspandert i en eller flere automatpostlinjer, enten automatisk eller med behandlingsvalget Ekspander automatposter.
3 - Automatpostlinje
Bilagslinjen er en automatpostlinje definert på aktuell hovedbokskonto i tabellen Automatpostering.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Aut. oppføringsstatus Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CrAutSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 3683  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.