Kredit k.type

Kontotypen viser om inntastet kontonummer refererer til et kundenummer, et leverandørnummer, et driftsmiddel eller en hovedbokskonto.

Holder du deg til kontointervallene som er definert i tabellen Kontonr-serie, kan du med fordel skjule feltene Debet k.type og Kredit k.type. Da er alle kontonummer unike, og kontotypen er gitt ut i fra kontonummeret. Kodene for kontotype er fast definerte i systemet.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Kunde
Kontonummeret refererer til en kunde.
2 - Leverandør
Kontonummeret refererer til en leverandør.
3 - Hovedbokskonto
Kontonummeret refererer til en hovedbokskonto.
4 - Driftsmiddel
Kontonummeret refererer til et driftsmiddel.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontotype Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CrAcCl Navnet på databasefeltet.
Nummer 993  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.