Kostn.beløp

Ikke-fradragsberettiget inngående MVA.

Verdien er avledet fra Mva-beløp og en eventuell Kostn. % angitt i tabellen Avgiftskode for Debet avg.k. eller Kredit avg.k. angitt på bilaget.

Feltet Kostn.beløp vil blir bare fylt ut på bilagslinjer med en Omsetn.klasse som produserer både inngående og utgående mva. Det vil ikke bli fylt ut på bilagslinjer med en Omsetn.klasse som kun produserer inngående mva., for disse bilagslinjene vil feltet Kostn.beløp bli beregnet ved oppdatering av bilaget.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CstAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 9004  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.