Klientbehandl.

Feltet brukes til å styre bilag knyttet til klientkontoer.

Feltet skal kun brukes i kombinasjon med en Debet konto eller Kredit konto ang. kunder, og benyttes av bransjer hvor man har og administrerer penger på en klientkonto, f.eks. advokatfirmaer.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Utlegg
2 - Klientansvar 1
3 - Klientansvar 2
4 - Klientansvar 3
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Klientbehandl. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ClPrc Navnet på databasefeltet.
Nummer 8436  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.