KID-kode

KID-koden for bilaget.

På inngående fakturaer kan du angi en KID-kode (kundeidentifikasjon), til bruk ved automatisk betalingsformidling.

På inngående fakturaer med spesifisert KID-kode, anbefales det sterkt å angi denne i forbindelse med overføring av betalingen. KID-koden er vanligvis bygget opp av fakturanummer, kundenummer og/eller forfallsdato.

For utgående fakturaer som kommer fra ordremodulen, vil dette feltet bli fylt ut med den utskrevne fakturaens KID-kode.

Merk: Verdien i feltet KID-kode kan bli validert i henhold til forskjellige regler. Valideringen kan skrus av via innstillinger under feltet Landbehandl. i tabellen Land. Landnummer fra debit eller kredit leverandør/kunde vil bli benyttet, så hvis det ikke er angitt noen leverandør/kunde i feltene Debet konto eller Kredit konto skjer ingen validering.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene KID-kode Tekst (30)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CID Navnet på databasefeltet.
Nummer 1019  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.