Kontant forf.dato

Kontantforfallsdatoen.

Feltet Kontant forf.dato foreslås ut fra feltene Bilagsdato og Betalingsbet. Dersom det ikke er angitt noen betalingsbetingelse, vil feltet Kontant forf.dato være tomt. Feltet vil også være tomt dersom det ikke er angitt kredittdager eller kredittmåneder for betalingsbetingelsen.

Hvis feltet Kontant forf.dato er tomt ved oppdatering av bilaget, settes det til samme dato som feltet Forfallsdato på transaksjonene.

Merk: Kun Bilagsdato og ingen annen dato på bilaget bestemmer datoen i feltet Kontant forf.dato.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CshDueDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6237  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.