Kontantbeløp i valuta

Kontantbeløp i valuta på bilaget.

Se nærmerer forklaring under feltet Kontantbeløp.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CshCurAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 6238  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.