Kontantbeløp

Kontantbeløp på bilaget.

Når du fyller ut feltet Beløp på en bilagslinje, vises kontantbeløpet i feltene Kontantbeløp og Kontantbeløp i valuta. Du kan overstyre verdiene i disse feltene. Hvis du bare oppgir kontantbeløpet, vil verdien i feltet Beløp bli satt til det samme som verdien i feltet Kontantbeløp. Dette blir utført ved bokføring av fakturaer, det vil si debitering av kunder eller kreditering av leverandører.

Det beregnede beløpet er avhengig av innstillingene under feltet Kontantrabatthåndt. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Avhengig av innstillinger under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger, kan beløpet også bli beregnet på betalingsbilag.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CshAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 6239  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.