Driftsmiddelnr

Fylles automatisk ut når du taster et driftsmiddelnummer i feltet Debet konto eller Kredit konto.

Har du krysset av i feltet Gjenta opplysn. i tabellen Bilagsart, blir verdien i feltet kopiert til etterfølgende bilagslinjer med samme bilagsnummer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Driftsmiddelnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PropNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 5775  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Driftsmiddel CapitalAsset
  • Driftsmiddelnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.