Betalt beløp

Beløpet på bankbilaget vedrørende innbetaling fra kunde eller utbetaling til leverandør.

Feltet skal fylles ut manuelt med beløpet fra kontoutskriften, og brukes til å avstemme beløpet når dette fylles ut ved å akkumulere beløp fra tabellen Motreferanse.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn BankAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 12360  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.