Bankkonto-linjenr

Referanse til tabellen Bankkonto.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn BankAcLn Navnet på databasefeltet.
Nummer 11465  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.