Bankkonto

Feltet overstyrer bankkontoen fra tabellen Aktør når en betaling opprettes fra en inngående faktura.

Når du overfører kunde- og leverandørtransaksjoner til tabellen Betalingslinje, overstyrer bankkontoen på transaksjonene feltet Bankkonto fra tabellen Aktør. Du kan overstyre eller slette Bankkonto i tabellen Betalingslinje.

Merk: Verdien i feltet Bankkonto valideres i henhold til forskjellige regler. Denne valideringen kan skrus av via innstillinger under feltet Landbehandl. i tabellen Land. Feltet Landnr fra debet eller kredit leverandør/kunde vil bli benyttet, så hvis ingen leverandør/kunde er angitt vil det ikke skje noen validering.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bankkonto Tekst (35)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn BankG Navnet på databasefeltet.
Nummer 5818  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.