AutoPay betalingsreferanse

Referanse til en inngående betaling lest inn fra Visma.net AutoPay.

Detaljer om betalingen kan sees via behandlingsvalget Vis betalingsinformasjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene AutoPay betalingsreferanse Tekst (100)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ApPmtRef Navnet på databasefeltet.
Nummer 18213  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.