Beløp i EURO

Feltet Beløp konvertert til Euro.

Dersom standardvaluta som er angitt i tabellen Bedriftsopplysninger er definert i tabellen Valuta med Valutatype = 2 - Annen valuta med enhetspris i standardvalutaen eller 3 - Annen valuta med pris for 100 enheter i standardvalutaen, vil feltet Beløp i EURO bli beregnet med valutakursen angitt for EURO under:
  1. Feltet Salgskurs i tabellen Valutakurs.
  2. Feltet Salgskurs i tabellenValuta.
Dersom standardvaluta angitt i tabellen Bedriftsopplysninger er definert som Valutatype = 0 - EMU-valuta (med fast pris for 1 EURO) eller 1 - Annen valuta med pris for 1 EURO, vennligst les felthjelpen for Valutatype for beskrivelse av hvordan Beløp i EURO beregnes.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Kildekolonne Beløp i valuta Euro
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 7767  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.