Beløp i valuta 2

Beløp i valuta 2 for bilaget.

Hvis du endrer verdien i feltet Valutakurs 2 eller beløpet i basisvalutaen på en bilagslinje, blir feltet Beløp i valuta 2 beregnet ut fra dem. Hvis du overstyrer feltet Beløp i valuta 2, blir feltet Valutakurs 2 regnet om, unntatt når du blanker ut feltet eller beløpet i basisvalutaen ikke er utfylt.

Beløpet i basisvaluta er:

og hvis ikke er basisvaluta:

Beløp i valuta 2 uten merverdiavgift.

Beløp i valuta 2 på hovedboks- og driftsmiddeltransaksjoner blir beregnet på grunnlag av bokført beløp, det vil si etter fradrag for merverdiavgift. Beløpet blir redusert prosentvis like mye som ”Bokført beløp” i forhold til ”Registrert beløp”.

Et oppslag i dette feltet åpner Kalkulatoren.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CurAm2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 14361  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.