Beløp i valuta

Beløp i valuta for bilaget.

Når du angir en verdi i feltet Valutanr (eller en valutaen automatisk foreslås), hentes verdien for feltet Valutakurs fra:
  1. Feltet Salgskurs i tabellen Valutakurs, hvor feltet Fra dato er mindre enn eller lik feltet Bilagsdato på bilaget.
  2. Feltet Salgskurs fra tabellen Valuta.
Markøren hopper automatisk til neste felt. Du kan likevel gå tilbake til feltet Valutakurs og endre kursen på bilaget.

Benytter du en bilagsart som har feltet Oppgi valuta avkrysset, vil markøren stoppe i feltene for Valutanr og Beløp i valuta, og hoppe over feltet Beløp. Det innenlandske beløpet blir beregnet straks feltet Beløp i valuta har blitt registrert, og når feltet Valutanr, Valutakurs eller Beløp i valuta har blitt endret.

Endrer du feltet Beløp, beregnes feltet Beløp i valuta tilsvarende, mens feltet Valutakurs forblir uendret. Ønsker du derimot at det er feltet Valutakurs som skal endre seg når du endrer feltet Beløp i valuta eller Beløp i valuta, må du krysse av i feltet Beregn val.kurs i tabellen Bilagsart.

På samme måte som feltet Beløp, blir feltet Beløp i valuta akkumulert for hovedbokskontoer, kunder og leverandører, og du kan skrive disse ut på kontoutskrifter og saldolister. På saldotabellene lagres kun saldo for den valutakoden som er registrert på den enkelte konto, samt saldo i innenlandsk valuta.

Er beløpet registrert i innenlandsk valuta, får du ikke akkumulert saldo i valuta på kunden ved oppdatering av bilaget, selv om valutakoden er registrert på kunden. Er det ikke registrert valutanummer på salgskontoen i tabellen Hovedbokskonto, så det vil heller ikke bli akkumulert noen hovedbokssaldo i valuta.

Dersom du taster + i feltet Beløp i valuta, hopper markøren til neste felt uten å legge inn noen verdi. Det blir da lettere for deg å hente ned restbeløpet når du benytter valuta, og du unngår også øredifferanser.

Beløp i valuta uten merverdiavgift.

Feltet Beløp i valuta på hovedboks- og driftsmiddeltransaksjoner blir beregnet på grunnlag av bokført beløp. Det vil si etter fradrag for merverdiavgift. Beløpet blir redusert prosentvis like mye som ”Bokført beløp” i forhold til ”Registrert beløp”.

Merk: Hvis du registrerer et beløp i dette feltet, uten først å ha angitt en verdi i feltet Valutanr, blir standard valutanummer hentet fra feltet Valutanr i tabellen Bedriftsopplysninger, og feltene Valutakurs og Beløp blir beregnet. Det er ikke mulig å oppdatere en bunt hvor det er bilagslinjer med verdier i feltet Beløp i valuta, men uten verdi i feltet Valutanr.
Et oppslag i dette feltet åpner Kalkulatoren.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CurAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 998  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.