Beløp ekskl. mva i valuta

Beløp ekskl. mva i valuta for bilaget.

Når dette feltet fylles ut vil feltet Beløp i valuta bli beregnet, og deretter feltet Mva-beløp i valuta.

Hvis du endrer feltene Debet avg.k./Kredit avg.k., vil ikke feltene Mva-beløp i valuta eller Beløp i valuta bli beregnet på nytt, hvis ikke feltet Beløp ekskl. mva i valuta skrives inn på nytt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CurAmExVat Navnet på databasefeltet.
Nummer 18160  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.