Beløp ekskl. mva

Beløp ekskl. mva for bilaget.

Flagget for overstyrt Beløp ekskl. mva under Trans.status settes på for å vise at det er manuelt angitt en verdi i feltet Beløp ekskl. mva. (Du kan se dette i dialogen som vises hvis du dobbeltklikker, eller trykker * i feltet Trans.status.) Hvis du senere fyller ut feltet Beløp, slås flagget av igjen.

Hvis du fyller ut dette feltet, beregnes feltene Beløp og Mva-beløp på nytt.

Hvis du overstyrer feltet Mva-beløp og flagget for overskrevet Beløp ekskl. mva ikke er satt, beregnes feltet Beløp ekskl. mva på nytt som differansen mellom feltene Beløp og Mva-beløp. Hvis flagget for overskrevet Beløp ekskl. mva er satt, blir feltet Beløp beregnet på nytt som summen av feltene Mva-beløp og Beløp ekskl. mva.

Hvis feltet for Debet avg.k./Kredit avg.k. endres, vil feltene Beløp ekskl. mva og Mva-beløp bli beregnet på nytt.

Et oppslag i dette feltet åpner Kalkulatoren.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AmExVAT Navnet på databasefeltet.
Nummer 8521  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.