Ekstratekst

En utfyllende beskrivelse av bilaget.

Hvis du har registrert en makro i feltet Ekstratekst-def. i tabellen Bilagsart, blir feltet automatisk utfylt ved manuell bilagsregistrering. Feltet blir også automatisk utfylt ved:

Merk: Ved import av inngående betalinger fra Visma.net AutoPay blir en intern referanse lagret i dette feltet. Denne referansen brukes av Visma Business til å finne korrekt betaling når behandlingsvalget Vis betalingsinformasjon kjøres.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (200)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Txt2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 5817  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.