Periodiser kredit

Gjør feltet Kredit konto til gjenstand for periodisering.

Når dette feltet er valgt, vil feltet Kredit konto bli gjenstand for periodisering i stedet for feltet Debet konto som er standard for periodiseringer. Dette feltet benyttes kun i kombinasjon med feltene Periodiserings start år/per. og Periodiserings slutt år/per., eller i kombinasjon med feltet Per.nøkkel på bilagslinjen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 11993  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.