Periodiserings slutt år/per.

Dato for når periodiseringen av bilagslinjen skal stanse.

Brukes dersom periodisering skal utføres ved oppdatering av bilag.
Merk:
Det finnes andre alternativer for periodisering:
  • Bruke behandlingsvalget Periodisering.
  • Bruke feltet Per.nøkkel.
Som standard vil feltet Debet konto vil være gjenstand for periodisering. Dersom feltet Periodiser kredit er markert, vil feltet Kredit konto være gjenstand for periodisering. Motkonto for periodiseringen angis i feltene Periodisering debet konto og Periodisering kredit konto i tabellen Bedriftsopplysninger. Feltet må benyttes sammen med feltet Periodiserings start år/per.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene År/per. Heltall
SQL-navn PEnYrPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 11995  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.