Bokføringsregelnr.

Bokføringsregelnr. fra tabellen Bokføringsregel-kriterie.

Det er mulig å manuelt angi en bokføringsregel på bilagslinjen.

Verdier på bilagslinjen vil fylles ut fra bokføringsregelen. Det er mulig å forkaste endringer fra regelen, og gå tilbake til forrige lagret tilstand.

Det er mulig å endre hvilken regel som skal brukes ved å velge en annen regel.

Når regnskapsregel velges manuelt, kan en hvilken som helst regel velges og ingen validering gjøres mot tabellen Bokføringsregel-kriterie.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AcRuleNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19019  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bokføringsregel-kriterie AccountingRuleCriteria
  • Bokføringsregelnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.