Bilagsserienr

Bilagsserie som skal benyttes.

Oppgir du bilagsserie på bunten, kan du på nye bilagslinjer taste + i feltene Bilagsnr og Bilagsart. Da foreslår Visma Business neste bilagsnummer i angitt bilagsserie, og bilagsarten som er registrert på bilagsserien. Dette forutsetter at du definerer egne bilagsserier for de viktigste bilagsartene. Du kan endre, eventuelt slette bilagsserien som er angitt på bunten flere ganger under bilagsregistrering av en bunt. Endring av bilagsserie vil kun få virkning for nye bilagslinjer.

Eksempel Registrerer du bilagsserienummer for utgående faktura på en bunt og registrerer alle de utgående fakturaene, kan du etterpå endre til bilagsserie for bankbilag i bunthodet. På neste bilagslinje vil du da få forslag om bilagsserien for bankbilag.

Merk: Hvis feltet Bilagsnr-kontroll i tabellen Bedriftsopplysninger er satt til 1 - Tillat bare 1 bruker pr. bilagsserie om gangen eller 3 - Kontroller både bilagsserier og bilagsnr, vil alle bilagsserier benyttet i bunten være utilgjengelige for andre brukere, helt til bunten lagres.

Er bilagsserien reservert, enten fordi Visma Business er i ferd med å oppdatere bunter for en annen bruker eller fordi en annen har reservert serien, får du meldingen: Bilagsserien er i bruk. Bruker du bilagsnummerkontroll og får et unormalt driftsavbrudd under bilagsregistreringen, vil bilagsseriene du brukte, forbli reserverte inntil systemansvarlig har frigjort låsingen.

Foretrekker du å registrere bilagene usortert, kan du hoppe over feltet Bilagsserienr i bunthodet. Da må du imidlertid selv holde styr på første ledige bilagsnummer, fordi Visma Business kun holder orden på bilagsnumrene innen de ulike bilagsseriene.

Du kan også få melding om at bilagsserien er sperret. Alle bilagsserier som blir benyttet av Visma Business i automatiske rutiner er sperret for manuell bruk.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 1929  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie VoucherSeries
  • Bilagsserienr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.