Reverseringsdato

Brukes hvis bunten skal reverseres på et senere tidspunkt, f.eks. periodisering ved årsavslutning etc.

Feltet Reverseringsdato angis hvis du eventuelt ønsker å reversere bunten. Tastes + i feltet, legges automatisk inn første dag i neste regnskapsperiode. Feltene Rev.avg.t., Rev.avg.år, Rev.per. og Rev.år blir automatisk fylt ut når du legger inn reverseringsdato.

Hvis disse feltene er utfylt når du oppdaterer bunten, vil Visma Business oppdatere bunten en gang til etter ordinær oppdatering med:
  • reverseringsdatoen som valuteringsdato
  • reverseringsår og -periode som regnskapsår og -periode
  • reverseringsavgiftsår og -termin som avgiftsår og -termin
  • verdiene i debet- og kreditfeltene byttet om
Gjelder både i bunthodet og på alle bilagslinjene.

Reverseringsdatoen blir benyttet som bilagsdato.

Transaksjonene i de 2 oppdateringsrundene blir merket i feltet Trans.status med flagg for henholdsvis midlertidig og reversering. Flaggene blir visualisert med radiobuttons i gruppen Varighet i oppslagsdialogen til feltet. Vanlige transaksjoner har markering for Permanent. Feltene blir med over i tabellen Oppdatert bunt (og eventuelt tilbake igjen ved bruk av behandlingsvalget Opprett ny bunt).

Tabellene med oppdaterte bunter, bilag og motreferanser blir oppdatert i den siste runden, samtidig med at radene i tabellene med bunter, bilag og motreferanser blir fjernet.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RevDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 8529  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.