Bilagsjour.nr

The voucher journal number.

Et unikt bilagsjournalnummer tildeles under hver oppdatering. Dette lagres på alle transaksjoner og åpne poster som blir produsert under oppdateringen.

Hvis flere bunter oppdateres i samme oppdatering, vil alle få det samme bilagsjournalnummeret.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Primærnøkkel Ja Bilagsjour.nr, Buntnr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn JNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 952  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Oppdatering UpdateJournal
  • Bilagsjour.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.