Valuteringsdato

Valuteringsdato for bilagene.

Valuteringsdatoen fyller automatisk ut feltene Periode, År, Avgiftstermin og Avg.år. Disse feltene bestemmer hvilke perioder og år bilagene blir bokført på. Du må derfor passe på at aktuell dato faller innenfor den regnskapsperioden du ønsker å få bilaget oppdatert på. Gjør den ikke det, må du huske på å legge inn regnskapsperiode, regnskapsår, avgiftstermin og avgiftsår manuelt til riktig periode og år.

Taster du + i feltet, får du fylt ut feltet med dagens dato. Taster du / i feltet, får du gjentatt datoen fra bunten over. Markøren vil flytte til neste felt automatisk, slik at du ikke behøver å trykke Enter.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ValDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 954  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.