Avg.term.

Avgiftstermin som skal benyttes.

Feltene År og Periode er hvilket regnskapsår og -periode bunten blir oppdatert i. Feltene Avg.år og Avgiftstermin er hvilket avgiftsår og avgiftstermin som bunten blir oppdatert i. Fyller du ut feltet Valuteringsdato, foreslår Visma Business det året, perioden, avgiftsåret og avgiftsterminen som valuteringsdatoen faller innenfor. Du kan selv overstyre feltene Periode, År, Avg.år og Avg.term. Hvis valuteringsdatoen ikke er utfylt, setter Visma Business den til siste dato i vedkommende periode.

Merk: Feltene År og Periode blir automatisk fylt ut når du registrerer valuteringsdatoen. Hvis du overstyrer år og periode med verdier som ikke stemmer overens med valuteringsdatoen, vil år og periode overstyre valuteringsdatoen og bunten blir oppdatert på riktig periode.

Eksempel Benytter du regnskapsperiode 13 til årsoppgjørstransaksjoner, vil regnskapsperiode 12 og 13 ha sammenfallende sluttdato, det vil si 31.12. Når du skal føre bilag på periode 13 og registrerer datoen 31.12 i feltet Valuteringsdato, blir feltet Periode automatisk fylt ut med verdien 12. Du må dermed overstyre feltet Periode med verdien 13, slik at bunten oppdateres på riktig periode.

Periode, år, avgiftsår og avgiftstermin må være etter sperredatoen i dialogboksen til behandlingsvalget Flytt sperredatoen i tabellen Bedriftsopplysninger og falle innenfor en definert regnskapsperiode og avgiftstermin for å få bunten oppdatert. Selv bedrifter som ikke er avgiftspliktige, må ha definert minst én avgiftstermin som dekker hele regnskapsåret.

Sperredatoen oppdateres hver gang du godkjenner en mva-melding, slik at bilag ikke bokføres på perioder som er avsluttet. Bilag kan registreres på neste regnskapsår før du har avsluttet inneværende år, såfremt neste års perioder er opprettet i tabellene Regnskapsperiode og Avgiftstermin.

Taster du + i et av feltene, får du fylt ut neste periode som ikke er åpnet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Periode Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TxTrm Navnet på databasefeltet.
Nummer 4515  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftstermin TaxTerm
  • Avg.år
  • Avg.term.
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.