Sum debet valuta

Et opplysningsfelt som viser summen av alle beløp ført til debet i valuta.

Har samme funksjon som feltet Sum debet, men i aktuell valuta.

Feltet blir oppdatert hver gang du registrerer, endrer eller sletter et beløp eller kontonummer på en bilagslinje. Du kan også benytte feltene Sum debet valuta og Sum kredit valuta for å sjekke mot en manuelt beregnet kontrollsum, for å forsikre deg om at alle bilagene er korrekt ført. Da summerer du bilagene i bunten manuelt før du begynner å føre. Kontrollsummen kan eventuelt registreres i feltet Beskrivelse.

Feltet kan ikke editeres.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CSmDb Navnet på databasefeltet.
Nummer 14354  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.