Total debit eks. MVA

Et opplysningsfelt som viser summen av alle beløp ført til debet eks. MVA.

Feltet blir oppdatert hver gang du registrerer, endrer eller sletter et beløp eller kontonummer på en bilagslinje. Du kan også benytte feltene Total debit eks. MVA og Total kredit eks. MVA for å sjekke mot en manuelt beregnet kontrollsum, for å forsikre deg om at alle bilagene er korrekt ført. Da summerer du bilagene i bunten manuelt før du begynner å føre. Kontrollsummen kan eventuelt registreres i feltet Beskrivelse.

Feltet kan ikke editeres.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SmDbExVat Navnet på databasefeltet.
Nummer 16416  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.