Sum debet

Et opplysningsfelt som viser summen av alle beløp ført til debet.

Feltet blir oppdatert hver gang du registrerer, endrer eller sletter et beløp eller kontonummer på en bilagslinje. Du kan også benytte feltene Sum debet og Sum kredit for å sjekke mot en manuelt beregnet kontrollsum, for å forsikre deg om at alle bilagene er korrekt ført. Da summerer du bilagene i bunten manuelt før du begynner å føre.

Feltet kan ikke editeres.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SmDb Navnet på databasefeltet.
Nummer 970  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.