Sum kredit valuta 2

Et opplysningsfelt som viser summen av alle beløp ført til kredit i valuta 2.

Har samme funksjon som feltet Sum kredit, men i aktuell valuta 2.

Feltet blir oppdatert hver gang du registrerer, endrer eller sletter et beløp eller kontonummer på en bilagslinje. Du kan også benytte feltene Sum debet valuta 2 og Sum kredit valuta 2 for å sjekke mot en manuelt beregnet kontrollsum, for å forsikre deg om at alle bilagene er korrekt ført. Da summerer du bilagene i bunten manuelt før du begynner å føre. Kontrollsummen kan eventuelt registreres i feltet Beskrivelse.

Feltet kan ikke editeres.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CSmCr2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15251  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.