Rev. OSS avg.termin

Settes ut i fra feltet Reverseringsdato.

Feltene Rev.avg.t., Rev.avg.år, Rev.per. og Rev.år blir automatisk fylt ut når du legger inn reverseringsdato.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Periode Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RevEsTxTrm Navnet på databasefeltet.
Nummer 17568  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
OSS avgiftstermin ReversalOssTaxTerm
  • Rev.avg.år
  • Rev. OSS avg.termin
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.