Tidligere bilagsjour.nr.

Viser bilagsjour.nr. fra den originale bunten, for bunter opprettet fra tabellen Oppdatert bunt.

Vil kun være utfylt på bunter med opprinnelse 14 - Tidligere bunt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PrvJNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14862  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Oppdatert bunt PreviousBatch
  • Tidligere bilagsjour.nr.
  • Tidligere buntnr.
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.