Periodebuntnr

Viser periodebuntnummer og verdien blir hentet fra bunthodet.

Feltet Periodebuntnr vil bli kopiert til bilagslinjene. Ved oppdatering av bunten vil feltet Periodebuntnr bli kopiert til følgende tabeller:
  • Hovedbokstransaksjon
  • Kundetransaksjon
  • Leverandørtransaksjon
  • Driftsmiddeltransaksjon
  • Åpen kundepost
  • Åpen leverandørpost
Perioden kan angis manuelt. Hvis feltet Neste periodebuntnr er utfylt i tabellen Regnskapsperiode, vil neste nummer bli tildelt ved å trykke +.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PrBt Navnet på databasefeltet.
Nummer 10556  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.