Oppr. kjørenr

Løpenummer som tildeles når bunter opprettes fra enkelte interne rutiner.

Feltene Opprinnelse og Oppr. kjørenr i tabellen Bunt er kun informasjonsfelter.

Det første feltet viser om bunten ble manuelt registrert, eller om den ble generert fra en automatisk rutine. Dette kan være ved for eksempel remittering, renteberegning, purring, avslutning av avgiftstermin, OCR innbetaling eller lignende.

Det andre feltet viser hvilket kjørenummer bunten i tilfelle har blitt tildelt. Kjørenummeret tildeles f.eks. ved fakturering (ordrejour.nr) og mva-melding (mva-meldingsnr).

Feltene kan ikke editeres.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SrcJNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 974  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ordrejournal OrderJournal
  • Oppr. kjørenr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.