Opprinnelse

Buntens opprinnelse.

Feltene Opprinnelse og Oppr. kjørenr i tabellen Bunt er kun informasjonsfelter.

Det første feltet viser om bunten ble manuelt registrert, eller om den ble generert fra en automatisk rutine. Dette kan være ved for eksempel remittering, renteberegning, purring, avslutning av avgiftstermin, OCR innbetaling eller lignende.

Det andre feltet viser hvilket kjørenummer bunten i tilfelle har blitt tildelt. Kjørenummeret tildeles f.eks. ved fakturering (ordrejour.nr) og mva-melding (mva-meldingsnr).

Feltene kan ikke editeres.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Manuelt registrert
2 - Automatisk generert
13 - Automatpostering
3 - Mva-melding
41 - OSS mva-melding
10 - Direkte debitering
4 - Purring
5 - Rentenota
8 - OCR innbetaling
21 - Avskrivning av betalinger
6 - Remittering via giroer
7 - Direkte remittering
11 - Avskrivning av driftsmidler
9 - Ordrebehandling
23 - Inngående faktura
12 - Import
Vanlig tekstimport.
14 - Tidligere bunt
15 - Sanering
16 - Bokføring av kostnader
18 - Internfakturering
17 - Differanser
Når en bunt oppdateres med denne opprinnelseskoden vil ikke debet-/kreditkontroll utføres.
19 - EDI faktura import
20 - Lønn
22 - Visma Business Services
24 - Aktivert driftsmiddel
25 - Beregning av klientrenter
26 - Dokumentsenter midlertidig bunt
27 - Dokumentsenter godkjent bunt
28 - Inkasso
29 - Delt åpen post
30 - Valutakorreksjon
31 - Ekstern applikasjon
Denne opprinnelseskoden kan benyttes av andre applikasjoner som bruker BIG eller SQL og oppretter bunter.
32 - Kontantordreformular
33 - Salg eller utrangering
34 - Aktiver driftsmiddel
35 - EDI Import
37 - Periodisering
38 - Ordrebehandling m/plukk etter fakturering
39 - Plukket etter fakturering
40 - Korreksjon av kostnader
42 - Regnskapsdokument
Bunten ble opprettet fra tabellen Regnskapsdokument.
43 - Ordrematch forhåndsregistrering
44 - Avregning
45 - Del bunt, leverandørtransaksjoner
Bunt for leverandørtransaksjoner. Opprettet av behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner.
46 - Del bunt, kostnadstransaksjoner
Bunt for kostnads- og finanstransaksjoner til justering etter betaling. Opprettet av behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner.
47 - Bankgebyrer og renter
Bunt for manglende post(er) funnet under bankavstemming. Opprettet av behandlingsvalget Bokfør bankgebyrer og renter i tabellen Kontoutskriftstransaksjon.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Opprinnelse Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SrcTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 973  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.