Ansvarsenhet 8

Feltet brukes til å angi ansvarsenhet.

Du får fram henvisningsfelt i vinduet Bunter, tilsvarende de ansvarsenhetsklasser du har opprettet i tabellen Bedriftsopplysninger. Feltene vil hete f.eks. Avdeling, Prosjekt eller Objekt. Du har ett felt pr. ansvarsenhetsklasse, slik at du kan føre samme bunt f.eks. både på en avdeling og et prosjekt.

Du registrerer hvilke ansvarsenheter bunten skal føres på. Ansvarsenhetene kommer fram som forslag på bilagslinjen når du fører på hovedbokskontoer der du ikke har registrert fast ansvarsenhet, og kun hvis det er krysset av for at du skal oppgi ansvarsenhetsklassen. På kontoer hvor du har registrert faste ansvarsenheter, vil disse fortsatt bli foreslått framfor det du har angitt på bunten. Du kan endre ansvarsenhet på hver enkelt bilagslinje ved å gå tilbake til feltet for ansvarsenheten.

Når du registrerer en ansvarsenhet i bunthodet eller på bilagslinjen, vil Visma Business foreslå andre ansvarsenheter som du har registrert på denne ansvarsenheten.

Eksempel

Har du opprettet et prosjekt i tabellen Prosjekt med fast henvisning til en bestemt avdeling, fyller Visma Business ut avdelingsnummeret i feltet Avdeling når du taster prosjektnummeret i feltet Prosjekt i bunthodet eller på bilagslinjen.

Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kort alfanumerisk ansvarsenhetsnr. Tekst (10)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn R8 Navnet på databasefeltet.
Nummer 9631  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 8 OrgUnit8
  • Ansvarsenhet 8
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.