Hovedb.k. bank

Hovedbokskontonummeret til den bankkontoen som du ønsker å kontrollere.

Benyttes sammen med feltene IB bank, UB bank, Beregnet UB bank og Beregnet beveg. bank.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn BankAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14352  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto GeneralLedgerAccountBank
  • Hovedb.k. bank
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.