Differanse i valuta 2

Viser differansen mellom feltene Sum debet valuta 2 og Sum kredit valuta 2.

Feltet er et opplysningsfelt, som blir oppdatert hver gang du registrerer, endrer eller sletter et beløp eller kontonummer i tabellen Bilag.

Feltet har samme funksjon som feltet Differanse, men for valuta 2. Se også forklaring under feltet Differanse.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 15252  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.