Differanse eks. MVA

Viser differansen mellom feltene Total debit eks. MVA og Total kredit eks. MVA.

Feltet er et opplysningsfelt, som blir oppdatert hver gang du registrerer, endrer eller sletter et beløp eller kontonummer i tabellen Bilag.

Feltet har samme funksjon som feltet Differanse, men for beløp eks. MVA. Se også forklaring under feltet Differanse.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 16418  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.