Differanse

Viser differansen mellom feltene Sum debet og Sum kredit.

Feltet er et opplysningsfelt, som blir oppdatert hver gang du registrerer, endrer eller sletter et beløp eller kontonummer i tabellen Bilag.

En negativ differanse betyr at det er ført mer til kredit enn til debet. Har du krysset av i feltet Debet/kredit-kontroll i tabellen Bedriftsopplysninger, får du ikke lov til å oppdatere bunter med differanse. Det er ingen kontroll på om bunten har differanse når du lagrer den, siden bunten anses som en kladd inntil den blir oppdatert.

Registrerer du for eksempel et samlebilag fra bank eller post som går over flere bilagslinjer, er det greit å sjekke at du ikke får differanse på bilaget (det kan være fort gjort å hoppe over en bilagslinje eller to).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 972  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.