Beskrivelse

En kort beskrivelse eller tilleggsopplysning om bunten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (200)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Descr Navnet på databasefeltet.
Nummer 953  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.