Resk.trans.

Antall kunde-/leverandørtransaksjoner som er blitt oppdatert.

Summen av feltene Kundetrans. og Lev.trans..

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6319  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.