Valutanr 2

Verdien vil bli foreslått på bilagslinjene.

Hvis dette feltet er utfylt, blir verdien automatisk foreslått på bilagslinjene (hvis feltet ikke allerede er utfylt), når du angir en verdi i feltene Debet konto / Kredit konto.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Cur2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 14358  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Valuta Currency2
  • Valutanr 2
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.