Valutanr

For å benytte saldokontroll for bankkontoer i valuta.

Hvis du ønsker å bruke funksjonen med beregnet IB, Bevegelse og UB på bankbilag, også på valutakontoen, angir du valutanummer i dette feltet. Da blir bare posteringer på bankkontoen på bilagslinjene med dette valutanummeret akkumulert til bunthodet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Cur Navnet på databasefeltet.
Nummer 14353  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Valuta Currency
  • Valutanr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.