Buntstatus

Statuser satt under oppdatering av bunten.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Bunt sendt til fil
Oppdatering av betalingsstatus til AutoCollect mislyktes
Markert når overføring av statusoppdateringer til Visma AutoCollect feilet. Denne statusoppdateringen skal skje automatisk ved oppdatering av betalingsbunter som inneholder bilag med referanse til en fakturaer som er overført til Visma AutoCollect (dvs. når feltet Innfordrings-ID har en verdi).
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Buntstatus Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn UpdBSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 8304  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.