Buntbehandl.

Innstillinger som definerer virkemåten til bunten.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Kopier beskrivelse ned på nye linjer
Hvis avkrysset kopieres teksten i feltet Beskrivelse i bunthodet til feltet Tekst på nye bilagslinjer, i stedet for at tekstfeltet fra tabellen Bilagsart foreslås.
Utelat MVA ved kontroll av beløpsdifferanse
Debet-/kreditdifferanse vil bli beregnet ut i fra feltet Beløp ekskl. mva i tabellen Bilag.
Låst
Hvis avkrysset er bunten låst for redigering. Ingen endring kan gjøres i bunten eller tilhørende bilagslinjer.
Foreløpig - Ikke tildel bilagsnummer
Hvis avkrysset vil ikke Bilagsnr fylles ut på bilagslinjene. Feltet Foreløpig i tabellen Bunt vil visualisere denne markeringen. Markeringen kan manuelt tas bort, enten ved å fjerne verdien i feltet Foreløpig, eller ved kjøring av behandlingsvalget Tildel bilagsnummer.
Forhåndsregistrering
Valget brukes av Visma Business Workflow. Settes automatisk når Forhåndsregistrering for inngående fakturaer har blitt aktivert i feltet Workflow-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, og bunten har blitt opprettet av behandlingsvalget Behandle dokument i tabellen Regnskapsdokument.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Buntbehandl. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn BtPro Navnet på databasefeltet.
Nummer 8528  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.